Hver torsdag, halv ti, presenterer vi en ny artist.
Mye bra for en femtilapp.

Se programmet på halvti.no